“Thư viện Bác Hồ” của người lính Cụ Hồ

Bác Hồ với các chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: T.L
Bác Hồ với các chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: T.L
Bác Hồ với các chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: T.L
Lên top