Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cơ sở đào tạo cố tình đưa ra nhiều tổ hợp xét tuyển không khoa học, không phù hợp, chỉ nhằm mục đích tăng số lượng học sinh. Ảnh minh họa: CN.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cơ sở đào tạo cố tình đưa ra nhiều tổ hợp xét tuyển không khoa học, không phù hợp, chỉ nhằm mục đích tăng số lượng học sinh. Ảnh minh họa: CN.
Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm cơ sở đào tạo cố tình đưa ra nhiều tổ hợp xét tuyển không khoa học, không phù hợp, chỉ nhằm mục đích tăng số lượng học sinh. Ảnh minh họa: CN.