Thủ tướng yêu cầu xây dựng các kịch bản của Công nghiệp 4.0

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự hội thảo và triển lãm công nghiệp thông minh ngày 5.12.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự hội thảo và triển lãm công nghiệp thông minh ngày 5.12.