Thủ tướng yêu cầu tổ chức lại tốt hơn việc sinh hoạt của công nhân khu vực bị cách ly

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới đồng bào, đồng chí của tỉnh Bắc Ninh, tin tưởng Bắc Ninh sẽ thành công trong việc ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới đồng bào, đồng chí của tỉnh Bắc Ninh, tin tưởng Bắc Ninh sẽ thành công trong việc ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới đồng bào, đồng chí của tỉnh Bắc Ninh, tin tưởng Bắc Ninh sẽ thành công trong việc ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top