Thủ tướng yêu cầu thành viên Chính phủ dự đủ các phiên thảo luận Quốc hội

Phiên họp toàn thể tại Hội trường chiều 29.10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ảnh:QH
Phiên họp toàn thể tại Hội trường chiều 29.10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ảnh:QH
Phiên họp toàn thể tại Hội trường chiều 29.10, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Ảnh:QH
Lên top