Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý công việc ngay sau nghỉ Tết