Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy