Thủ tướng yêu cầu nhà thầu Trung Quốc xây đường sắt trên cao đẩy nhanh tiến độ