Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu kiến nghị 2 phương pháp điều trị COVID-19

Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.
Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.
Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.
Lên top