Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc xả lũ của các hồ thủy điện