Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc bổ nhiệm phó giám đốc sở ở Thanh Hóa