Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó với bão số 5

Vị trí và hướng đi của bão số 5 Noul. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 5 Noul. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 5 Noul. Nguồn: NCHMF
Lên top