Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả sạt lở đất tại Rào Trăng 3

Vụ sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 làm 13 cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ của Đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn, mất liên lạc.. Ảnh Tùng Giang
Vụ sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 làm 13 cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ của Đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn, mất liên lạc.. Ảnh Tùng Giang
Vụ sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 làm 13 cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ của Đoàn công tác tìm kiếm cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn, mất liên lạc.. Ảnh Tùng Giang
Lên top