Thủ tướng yêu cầu hệ thống bán lẻ tại Hà Nội mở cửa tới 11 giờ đêm

Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh LDO
Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh LDO
Các siêu thị khẳng định có đủ hàng cung cấp trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh LDO
Lên top