Thủ tướng yêu cầu Hà Nội điều chỉnh bất cập trong việc cấp giấy đi đường

Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy đi đường tại Hà Nội. Ảnh Tô Thế.
Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy đi đường tại Hà Nội. Ảnh Tô Thế.
Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy đi đường tại Hà Nội. Ảnh Tô Thế.
Lên top