Thủ tướng yêu cầu giám định nguyên nhân vỡ thủy điện sông Bung 2

Ảnh: Thanh Hải
Ảnh: Thanh Hải