Thủ tướng yêu cầu cấp giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thủ tướng khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh: VGP.
Thủ tướng khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh: VGP.
Thủ tướng khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh: VGP.
Lên top