Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo nội dung Báo Lao Động phản ánh

Túi nilon gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: L.T
Túi nilon gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: L.T
Túi nilon gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: L.T
Lên top