Thủ tướng: Xúc động trước những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Thủ tướng gặp mặt các tấm gương được tôn vinh trong chương trình "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng". Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng gặp mặt các tấm gương được tôn vinh trong chương trình "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng". Ảnh Nhật Bắc
Thủ tướng gặp mặt các tấm gương được tôn vinh trong chương trình "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng". Ảnh Nhật Bắc
Lên top