Thủ tướng: Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân ban hành văn bản trái luật

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu kịp thời xử lý văn bản trái pháp luật, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến việc ban hành văn bản trái pháp luật. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Lên top