Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ “Vũ nhôm”, “Út trọc" được cử tri cả nước đồng tình, ủng hộ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Như Ý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Như Ý.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh Như Ý.
Lên top