Thủ tướng: Xây dựng lực lượng tình báo "tinh, gọn, mạnh"

Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho lãnh đạo Tổng cục II - Ảnh: VGP
Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho lãnh đạo Tổng cục II - Ảnh: VGP
Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho lãnh đạo Tổng cục II - Ảnh: VGP
Lên top