Thủ tướng vẫn quyết định tạm ngừng xuất khẩu gạo

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay.
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay.
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu hiện nay.
Lên top