Thủ tướng trả lời chất vấn về xây dựng Khu đô thị khoa học Quy Hoà

Khu đô thị Khoa học Quy Hòa. Ảnh Sở XD Bình Định
Khu đô thị Khoa học Quy Hòa. Ảnh Sở XD Bình Định
Khu đô thị Khoa học Quy Hòa. Ảnh Sở XD Bình Định
Lên top