Thủ tướng: Tôi lắng nghe để ban hành những chính sách tốt cho thanh niên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với 1.000 đại biểu thanh niên. Ảnh: PV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với 1.000 đại biểu thanh niên. Ảnh: PV
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với 1.000 đại biểu thanh niên. Ảnh: PV
Lên top