Thủ tướng: Tỉnh nào ở tỉnh đó, nhà nào ở nhà đó để chống dịch COVID-19

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh VGP
Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh VGP
Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh VGP
Lên top