Thủ tướng tin vào tương lai tươi sáng của Nghệ An

Thủ tướng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: TC
Thủ tướng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: TC
Thủ tướng tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: TC
Lên top