Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng: “Chính phủ phải dũng cảm, dám làm, dám chịu trách nhiệm…”