Thủ tướng: Tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các điển hình tiên tiến

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi giao lưu. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi giao lưu. Ảnh: VGP.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi giao lưu. Ảnh: VGP.
Lên top