Thủ tướng tiếp tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất Nhật Bản, Softbank

Lên top