Thủ tướng thăm và kiểm tra công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thủ tướng trao Quyết định đồng ý cấp vốn ngân sách Trung ương cho dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Ảnh: chinhphu.vn
Thủ tướng trao Quyết định đồng ý cấp vốn ngân sách Trung ương cho dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Ảnh: chinhphu.vn
Thủ tướng trao Quyết định đồng ý cấp vốn ngân sách Trung ương cho dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Ảnh: chinhphu.vn
Lên top