Thủ tướng thăm nơi sản xuất vaccine: "Lúc nước sôi lửa bỏng thì phải chạy"

Thủ tướng làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (đơn vị sản xuất vaccine Nano Covax - vaccine của Việt Nam) - Ảnh: Nam Dương
Thủ tướng làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (đơn vị sản xuất vaccine Nano Covax - vaccine của Việt Nam) - Ảnh: Nam Dương
Thủ tướng làm việc với Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen (đơn vị sản xuất vaccine Nano Covax - vaccine của Việt Nam) - Ảnh: Nam Dương
Lên top