Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thủ tướng tặng bằng khen cho các điển hình trong mưa lũ tại Quảng Bình