Thủ tướng ra Công điện về tập trung ứng phó với cơn bão số 13

Dự báo hướng đi của bão số 13. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai
Dự báo hướng đi của bão số 13. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai
Dự báo hướng đi của bão số 13. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai
Lên top