Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thủ tướng quyết định xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân vùng lũ

Làng Phúc Giang, xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn bị nước lũ “bao vây”. Ảnh: Minh Lý.
Làng Phúc Giang, xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn bị nước lũ “bao vây”. Ảnh: Minh Lý.
Làng Phúc Giang, xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn bị nước lũ “bao vây”. Ảnh: Minh Lý.
Lên top