Thủ tướng quyết định xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân vùng lũ

Làng Phúc Giang, xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn bị nước lũ “bao vây”. Ảnh: Minh Lý.
Làng Phúc Giang, xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn bị nước lũ “bao vây”. Ảnh: Minh Lý.
Làng Phúc Giang, xã Phúc Đồng (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn bị nước lũ “bao vây”. Ảnh: Minh Lý.
Lên top