Thủ tướng: Quy hoạch chung Đà Nẵng thành thành phố tương lai, hiện đại

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: HL
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: HL
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: HL
Lên top