Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh tỉnh Quảng Nam từ loại II lên loại I

TP Tam Kỳ, Quảng Nam (Ảnh: VGP)
TP Tam Kỳ, Quảng Nam (Ảnh: VGP)
TP Tam Kỳ, Quảng Nam (Ảnh: VGP)
Lên top