Thủ tướng phê duyệt đề án tuyên truyền Luật Lực lượng dự bị động viên

Thanh niên Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: Trần Vương
Thanh niên Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: Trần Vương
Thanh niên Hà Nội tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2019. Ảnh: Trần Vương
Lên top