Thủ tướng phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm TTATGT đường bộ 10 năm tới

Thủ tướng vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030. T.Vương
Thủ tướng vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030. T.Vương
Thủ tướng vừa phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030. T.Vương
Lên top