Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón chúc mừng ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh VGP
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón chúc mừng ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh VGP
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón chúc mừng ông Nguyễn Văn Liệt được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh VGP
Lên top