Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng chính thức làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh VNF
Chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng chính thức làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh VNF
Chủ tịch Yến Sào Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng chính thức làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh VNF
Lên top