Thủ tướng phê chuẩn phó chủ tịch 2 tỉnh

Ông Đỗ Tiến Đông (cầm hoa) được Thủ tướng phê chuẩn giữa chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: PV
Ông Đỗ Tiến Đông (cầm hoa) được Thủ tướng phê chuẩn giữa chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: PV
Ông Đỗ Tiến Đông (cầm hoa) được Thủ tướng phê chuẩn giữa chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: PV
Lên top