Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 9 tỉnh

Ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: Báo Thái Nguyên).
Ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: Báo Thái Nguyên).
Ông Trịnh Việt Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: Báo Thái Nguyên).
Lên top