Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh Quảng Bình và Hoà Bình

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Chinhphu.vn
Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Chinhphu.vn
Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Chinhphu.vn
Lên top