Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 4 tỉnh Hà Nội, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Hậu Giang

Ông Chử Xuân Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ảnh PV
Ông Chử Xuân Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ảnh PV
Ông Chử Xuân Dũng làm Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Ảnh PV
Lên top