Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Hưng Yên, Điện Biên

Ông Nguyễn Hùng Nam được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh Cổng TTĐT Hưng Yên
Ông Nguyễn Hùng Nam được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh Cổng TTĐT Hưng Yên
Ông Nguyễn Hùng Nam được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh Cổng TTĐT Hưng Yên
Lên top