Thủ tướng phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Nông

Ông Cao Huy. Ảnh VGP
Ông Cao Huy. Ảnh VGP
Ông Cao Huy. Ảnh VGP
Lên top