Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước - Ảnh TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước - Ảnh TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước - Ảnh TTXVN
Lên top