Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

Ông Cao Tiến Dũng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP.
Ông Cao Tiến Dũng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP.
Ông Cao Tiến Dũng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VGP.
Lên top