Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Ông Trần Tiến Hưng. Ảnh: VGP.
Ông Trần Tiến Hưng. Ảnh: VGP.
Ông Trần Tiến Hưng. Ảnh: VGP.
Lên top